<IMG SRC="nonflash.gif" width=601 height=23 BORDER=0>

Home

Położenie

Historia

OSP Burkatów

Sołectwo

Galeria

LZS Gryf

Firmy

Warto Zobaczyć

Kontakt

Burkatów [1]
Wehikuł czasu
Bystrzyca Górna
[1] [2] [3]
Lubachów  [1] [2]
Budowa Zapory
Świdnica
Zagórze Śląskie
Inne Miejscowości
[1] [2] [3]
Powrót do przeszłości

<IMG SRC="nonflash.gif" width=99 height=98 BORDER=0>

 

Bystrzyca  Górna
[1]  [2]  [3]

pomnik Pucklera

Pomnik ten znajduje się w Bystrzycy Górnej na obrzeżach lasu.
  

 


Widok na nieistniejący już browar oraz na zamek - obecnie Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

 

 


Widok na nieistniejący już browar oraz na zamek - obecnie Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

 

 


 Zamek obecnie ośrodek szkolno - wychowawczy

 

 


Widok na Bystrzycę od strony Lubachowa

 

 

 

 


Dom sióstr Urszulanek, obecnie Dom Dziecka

 

 


Dom sióstr Urszulanek, obecnie Dom Dziecka

 

 


Dom sióstr Urszulanek, obecnie Dom Dziecka

 

 

 

 


Linia kolejowa biegnąca przez Bystrzycę Górną

 

 


Linia kolejowa biegnąca przez Bystrzycę Górną

 

 


Linia kolejowa biegnąca przez Bystrzycę Górną

 

 


Kościół Ewangelicki obecnie Wiejski Dom Kultury

 

 


Kościół Ewangelicki obecnie Wiejski Dom Kultury

 

 

 

 


Widok na nieistniejący już browar oraz na zamek - obecnie Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

 


Hop do góry